Henkilökunta

HOITOPALVELU BEDA OY ON PAIKALLINEN, MONIPUOLINEN, LUOTETTAVAA, AMMATTITAITOISTA HOIVA-, HOITO- JA ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVA YRITYS, JONKA HENKILÖSTÖ TOTEUTTAA INHIMILLISTÄ, ASIAKASTA KUNNIOITTAVAA HOIVA- JA HOITOPALVELUA AMMATTITAITOISESTI. ASIAKKAAN ERI ELÄMÄNTILANTEISTA SELVIYTYMINEN ON YHTEINEN JUTTUMME, JOHON SITOUDUMME TÄYDESTÄ SYDÄMESTÄMME. TYÖSKENTELEMME KUNTOUTTAVALLA OTTEELLA, ELI KAIKKI TEKEMÄMME TYÖ PYRKII VAHVISTAMAAN ASIAKKAAN OMAA AKTIIVISUUTTA JA SELVIYTYMISKYKYÄ.
Iida Vänttinen
Iida on koulutukseltaan hoiva-avustaja, ja opiskelee työn ohessa lähihoitajaksi oppisopimuksella.
Työkokemusta Iidalla on lasten, ja ikä-ihmisten hoivatyöstä. Iidan vastuualueena on kuntouttava viriketoiminta.
Luonteeltaan Iida on iloinen ja tunnollinen. Harrastuksiin kuuluu mm. piirtämistä, sekä valokuvausta.
Sanna Kinnunen ja Päivi Tikkanen

 

Päivi on Hoitopalvelu Beda Oy:n yrittäjä, koulutukseltaan sairaanhoitaja, jolla on myös taustalla johtamisen erikoisammattitutkinto sekä kliinisen hoitotyön asiantuntija-opinnot. Päivillä on runsaasti monipuolista terveydenhuollon osaamista. Päivi toimii terveydenhuoltopalveluista vastaavana johtajana, ja pyörittää kotisairaanhoitoa. Luonteeltaan Päivi on positiivinen ja tunnollinen. Harrastuksena on lukeminen, käsityöt/askartelu, sekä Lapin matkailu.
Sanna on toinen Hoitopalvelu Beda Oy:n yrittäjistä, ja vastaa yrityksen markkinoinnista ja laskutuksesta, sekä on kotipalvelutyöntekijänä; asiointi, ulkoilutus, päivittäisissä toiminnoissa avustaminen..
Sanna on sosiaalinen ja huumorintajuinen ahkera puurtaja. Kotona on myös toinen työ maatilayrittäjänä hevosten ja hiehojen parissa, sekä perheen äitinä. Harrastukset liittyvät raviurheiluun, sekä liikuntaan.